Peringer Könyvelő Iroda és Számviteli Tanácsadó Kft.

Biztonságban a cégem, biztonságban a pénzem...

Megosztás

Kapcsolat

1158 Budapest, Pestújhelyi út 21.

Mobil: +36-20/312-6850

e-mailhperinger@t-online.hu

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 8.00 - 16.00

2019. évben a nyugdíjas- munkavállaló és társas vállalkozó járulékmentessége

2018.11.28.

2019. évben a nyugdíjas munkavállaló és a nyugdíjas társas vállalkozó jövedelme után nem kell fizetni Szociális hozzájárulási adót, szakképzési járulékot, és a jövedelemből nem kell levonni Egészségbiztosítási- és
nyugdíjjárulékot sem.
A Nyugdíjas jövedelemből mindössze személyi jövedelemadó vonandó le.

A KIVA alapba személyi jellegű kifizetések azon ráfordítás minősül a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.)  amely a Tbj. szerint járulékalapot képez az adóévben, kivéve ez alól

-        a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó járulékalapját, valamint

-        a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény éves összegét.

Ennek alapján 2018. évben csak a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó részére elszámolt személyi jellegű ráfordítás nem képez KIVA alapot.

2019-től viszont – mivel a munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas nem fizet nyugdíj és egészségbiztosítási járulékot – így esetükben nem értelemezhető – szerintem -a járulékalap. Ezért 2019-től a munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas részére elszámolt juttatás sem KIVA alap a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó juttatása mellett.

Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

[Katv. 2018-ban hatályos 20. § (2) bekezdés, illetve 2019-ben a 20. § (2) bekezdés a) pont és (2a) bekezdés, Tbj. tv. 2019. hatályos 25. §]

vissza