Peringer Könyvelő Iroda és Számviteli Tanácsadó Kft.

Biztonságban a cégem, biztonságban a pénzem...

Megosztás

Kapcsolat

1158 Budapest, Pestújhelyi út 21.

Mobil: +36-20/312-6850

e-mailhperinger@t-online.hu

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 8.00 - 16.00

Energetikai tanúsítvány

2011.10.25.

2012. január 1-től a lakáseladáshoz mindenkire nézve kötelező lesz az energetikai tanúsítvány – ahogy új építésű ingatlanoknál már jelenleg is előírás. Érdemes áttekinteni ezért a legfontosabb tudnivalókat.

Mi az energetikai tanúsítvány?
olyan igazoló okirat, amely az eladás vagy bérbeadás tárgyát képező épületnek megmutatja az energiafelhasználásának hatékonyságát, így azt is, hogy annak energiatakarékossági szintje mekkora.

Okok és szabályok:
Az irányelv közösségi szinten előírta a tagállamok számára, hogy olyan követelmény-, illetve minőségtanúsítási rendszert vezessenek be, amely a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében lehetővé teszi az energiafelhasználás csökkentését.

Kinek a feladata a tanúsítvány elkészíttetése?
Új építésű ingatlanok esetében az építtető köteles gondoskodni az épület tényleges használatbavételéig.
Ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészíttetése az eladó, illetve a bérbeadó feladata, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig köteles a vevőnek átadni, illetve a bérlőnek bemutatni.
Mikor nem kell tanúsítvány?
Nem terjed ki a fenti kötelezettség az olyan épületre (lakásra), amelynek hasznos alapterülete nem éri el az 50 m2-t, vagy amelyet évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánnak, továbbá a műhelyekre, a műemléki jellegű épületekre, mezőgazdasági rendeltetésű épületre.

Besorolás
A tanúsítás során az épület az energetikai minőségnek megfelelő besorolást kap, A-I-ig osztályozva a jellemzőket, a legmagasabb az A+ jelölésű. A tanúsítvány besorolást igazoló összefoglaló lapjának melléklete az energetikai igazoló számítás, amely többek között a következő értékeket tartalmazza: a fűtési- és villamos energia effektív igénye, a melegvíz-ellátás, légtechnikai rendszer, mesterséges hűtés effektív energiaigénye, a világítás bruttó energiaigénye, a fajlagos hőveszteségtényező, stb.

Mennyibe kerül?
A tanúsító tevékenysége elvégzéséért díjra jogosult, amelyet a tanúsítás elkészítésére fordított idő alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 forint lehet. A tanúsítás elszámolható időigénye legfeljebb 2 munkaóra. A tanúsító költségként csak az utazással, illetőleg a szemlével, a fényképezéssel, felméréssel, valamint a fénymásolással járó szükséges és igazolt készkiadásait számíthatja fel. Az utazással eltöltött idő óradíja nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át.

Vonatkozó jogszabályok:
- Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet,
- Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
(A rendelet legtöbb előírása már 2009. január 1-jén hatályba lépett, de 2011. december 31-éig a meglévő épületek (önálló rendeltetési egység, lakás) tekintetében még önkéntes a tanúsítvány átadása, ami 2012. január 1-jétől lesz kötelező.)


 

vissza